Oferta firmy
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej

  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
  • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencji wyposażenia,
  • dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.

2) sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.