Oferta firmy

Dodatkowe usługi
  • Przygotowywanie wniosków o dotację z Urzędu Pracy
  • Przygotowywanie biznes planów oraz analizy finansowej dla projektów unijnych oraz projektów z Urzędu Pracy
  • Przygotowanie kompletu wymaganej dokumentacj